Kategorijos

Prekių grąžinimas ir keitimas

Prekių grąžinimą ir keitimą reglamentuoja Mažmeninės prekybos taisyklės (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas).

Jeigu prekės pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma nuotoliniu būdu (pvz., internetu), vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsniu, vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228 (11) straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų nuo prekės gavimo dienos atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. To paties straipsnio 6 dalyje numatyta, kad vartotojas praneša verslininkui apie nuotolinės sutarties atsisakymą pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Taip pat vartotojas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.228 (11) straipsnio 5 dalimi „nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo verslininkui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes verslininkui arba kitam jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį vartotojui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka verslininkui“. Pareiga įrodyti, kad laikėsi Civilinio kodekso reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka vartotojui. Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje numatyta, kad grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei prekės nepraradusios prekinės išvaizdos, taip pat vartotojas turi turėti įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo.

Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

Prekes, kurias nori grąžinti Pirkėjas gali pristatyti asmeniškai adresu: Šiauliai, Liejyklos g. 4, darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00 valandos, arba atsiųsti pasinaudodamas kurjerio paslaugomis, arba registruota pašto siunta, arba paštomatu. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. 

Jeigu Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl užsakymo anuliavimo ar kito pristatymo būdo. Kai užsakymas anuliuojamas, Pirkėjui gražinami sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo bei grąžinimo mokestį.

Pirkėjui negavus siuntos, dėl Pirkėjo kaltės (neteisingai suvestų duomenų, pvz.: telefono numerio, pristatymo adreso ar laiku neatsiėmus prekių), Pardavėjas turi teisę prašyti sumokėti už pakartotiną siuntimą.

Pinigai Pirkėjui grąžinami į tą pačią sąskaitą per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų po grąžintos prekės gavimo.

Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +370 5 262 67 51, faks. +370 5 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

cookie Slapukų sutikimas